EU-uppgörelse om fisket i Östersjön har nåtts

En uppgörelse om fisket i Östersjön har nu nåtts. Sveriges landbygsminister Jenny Nilsson uppger att hon är nöjd med resultatet.