Protester mot regeringen fortsätter i Chile

Protesterna fortsätter i Chile mot Sebastián Piñeras regering. Protesterna har fått presidenten att utlysa en folkomröstning om huruvida landets konstitution, som infördes under diktatorn Augusto Pinochets tid, ska ersättas.