Stor vattenläcka i Arboga – tusental hushåll utan vatten

Omkring 7000-8000 hushåll i Arboga kommun är utan vatten efter en större vattenläcka. Kommunen tror att en vattenledning har gått av och orsakat läckan.