Rekordmånga pingviner på Galapagosöarna - coronapandemin tros ha bidragit

Årets inventering av antalet pingviner och skarvar på Galapagosöarna utanför Ecuador visar på ett kraftigt ökat bestånd. Vid en inventering i september räknade man till 1 940 Galapagospingviner, och det är 500 fler än under 2019. Anledningen till rekordökningen kan vara frånvaron av turister på grund av coronapandemin. En annan teori är de senaste årens fördelaktiga temperaturförhållanden i havsvattnet runt öarna tack vare havsfenomenet La Niña.