Landminskning hotar Louisiana

Amerikanska delstaten Louisiana som är hårt drabbad av både naturens härjningar och människans ingrepp. Inte bara stiger havsnivåerna, dessutom sjunker marken i sig.