Klart: Då träder FN:s kärnvapenförbud i kraft

En FN-konvention som förbjuder kärnvapen gäller som internationell lag från den 22 januari. Beslutet betraktas som en framgång, trots att kärnvapenmakterna inte har undertecknat, främst i Stilla havsländer, där 315 kärnvapentest ägt rum under andra halvan av 90-talet.