Debattören: ”Guldbron går emot all global utveckling”

Den omtalade guldbron är en riktig vattendelare bland stockholmare. Debattören och författaren Claes Britton tillhör gruppen som är mindre positiva till det nya inslaget i stadsbilden och menar att bron går emot all global utveckling när den framför allt är ämnad för biltrafik.