Svenska kennelklubben rasar mot veterinärernas priser

Svenska Kennelklubben är kritiska till det de anser är skenande veterinärpriser. Marknaden inom djursjukhusen domineras idag av två stora företag och kennelklubben vill nu att konkurrensverket undersöker om detta kan vara en förklaring till prisökningen.