Hemliga uppgifter om Sveriges riksdag och banker i stor dataläcka

Ett svensk säkerhetsbolag har drabbats av en stor dataläcka och hemliga uppgifter som handlar om skyddet av Sveriges riksdag, ritningar över bankvalv och uppgifter om larmsystem och känsliga anläggningar, laddats upp och lagts ut på nätet.
David Jacoby, IT- och säkerhetsexpert på Kaspersky: Intrånget i sig är ganska vanligt – men informationen är väldigt känslig.

Program från TV4