Så lyckades byn med integrationen – avslöjar framgångsformeln

Fem år efter flyktingvågen 2015 är det fortfarande många som kämpar för att etablera sig i samhället och knyta kontakt med svenskar. Men det finns också platser där integrationen fungerat bra. I Mellansel i Ångermanland gick orten samman och ordnar bland annat språkundervisning, danser och slöjdkvällar ihop med dom nya byborna.