Kristinebergsbornas lösning på avbefolkningen

Den svenska landsbygden fortsätter att förlora invånare, vilket leder till allt sämre service. I Kristineberg i Lycksele kommun har 80 procent av befolkningen försvunnit sedan 60-talet, och när simhallen skulle stängas fick man nog och nu driver byborna det mesta själva.