Fattiga utan mat hoppas på Biden

Valdeltagandet kan bli avgörande för det amerikanska presidentvalet som ligger mindre än en vecka bort nu. Våra utsända har besökt en av många fattiga förorter där dom flesta skulle lägga sin röst på Joe Biden, men valdeltagandet brukar vara lågt i de här områdena där det mest basala i livet saknas.