Kritiserat EU-förslag om minimilöner

EU-kommissionen presenterade under onsdagen ett omdiskuterat direktiv om minimilöner i unionen. Sverige och andra länder med en egen modell får dock undantag från förslaget.