Flera regioner har nått maxtaket för provtagning

Enligt senaste lägesbilden från landets länsstyrelser ser 16 län en ökad belastning på provtagningen och sju län har redan nått sin maxkapacitet. Igår meddelade socialminister Lena Hallengren att hon kallar Folkhälsomyndigheten, regionerna och Socialstyrelsen till möte om testkapaciteten. Lars Engstrand, överläkare och professor i smittskydd på Karolinska institutet och föreståndare för Karolinska institutets pandemicenter berättar om det allvarliga läget. Testa endast om du måste – vi har en kapacitetsbrist.

Program från TV4