Orkanen Iota drabbar kustområden

Orkanen Iota som dragit in över Centralamerika ökar i styrka och är nu en kategori orkan i kategori fem. I Nicaragua har myndigheterna beordrat evakuering av människor i kustområdena.