Professorns bästa tips för ett långt liv: ”Vi har rätt att inte vara anträffbara hela tiden”

Många av oss grundlägger ohälsosamma levnadsvanor i unga år, något som senare i livet kan leda till en rad livsstilssjukdomar som hjärt-och-kärlproblem diabetes eller cancer. Men det går att i senior ålder få ordning på det där så man kan leva ett högkvalitativt liv i hög ålder. Det menar seniorprofessor Kerstin Brismar som skrivit boken "Lev länge och väl".

Nu ska pandemins påverkan på diabetiker kartläggas

Personer som lider av diabetes och har komplikationer av sin sjukdom pekades tidigt ut som en riskgrupp för corona. Men nu ska effekterna av pandemin för första gången studeras på gruppen.

Program från TV4