Unga kvinnor mest negativa till vaccin mot covid-19

58 procent av svenskarna är beredda att vaccinera sig mot covid-19 när vaccinet är godkänt, enligt en undersökning som Sifo har gjort åt TV4Nyheterna. Men skillnaden mellan könen är stor. I åldersgruppen 18-29 vill till exempel bara 38 procent av kvinnorna vaccinera sig, jämfört med 62 procent av männen.

Program från TV4