600 000 körsångare påverkas av pandemin: ”Som en familj”

8-personersregeln sätter käppar i hjulen för årets luciatåg. Karin Eklundh, förbundsdirektör Sveriges körförbund, berättar om hur landets sångfåglar kämpar på.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.