Så stora kunskapsluckor har vi: Sämre resultat än apor

Ola Rosling, medgrundare Gapminder, menar att vi har tillgång till massa data. Men svårt att få in denna i huvudet. De flesta tror att vi går mot ett samhälle som bara blir sämre. Dessutom sätter han Maria och Martin på prov, vad kan programledarna egentligen om omvärlden?

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.