Krav på statligt stöd för försäkring av coronavaccin

Staten måste skjuta till pengar så att eventuella skador från ett vaccin mot covid-19 täcks av en försäkring, kräver Svenska Läkemedelsförsäkringen. De menar att försäkringsskydd behövs för att tveksamma ska våga vaccinera sig.

Program från TV4