Risk för blodbrist när givarna stannar hemma

Coronapandemin gör att oron för blodbrist inför jul- och nyårshelgerna är större än någonsin. Orsaken är att blodgivarna uteblivit sedan de hårdare restriktionerna infördes.