Maktöverlämningen till Biden är nu i gång

Maktöverlämningen till president Joe Biden är nu igång formellt. Biden kommer nu att få ta del av de dagliga uppdateringarna i underrättelsefrågor. Tomas Kvarnkullen rapporterar direkt från El Paso, Texas.