Frågetecken för regionerna om massvaccinering

I januari väntas den svenska massvaccinationen mot covid-19 dra igång på allvar.
Men med bara en dryg månad kvar återstår fortfarande många frågetecken för regionerna som är satta att förbereda vaccinationsprocessen.