Avverkning stoppas i sameby

Sveaskog drar nu tillbaka 28 av 30 tänkta avverkningar inom samebyn Luokta Mavas vinterbetesområden. Beskedet kommer efter att samebyns protester fått stor uppmärksamhet och närmare 30 000 personer skrivit på ett upprop mot planerna.