Svällande arbetslöshetssiffror i USA

Dystra arbetslöshetssiffror kommer från USA. Antalet nyinskrivna arbetslösa steg till 778 000 förra veckan, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement.