Avskogningen av Amazonas ökar

Avskogningen i Amazonas är nu den högsta på tolv år. I år har avskogningen ökat med 9,5 procent jämfört med året innan, till drygt 11 000 kvadratkilometer.

Program från TV4