Krav på bättre forskning om långtidssjuka i covid-19

Forskningen kring rehabilitering och behandling av långtidssjuka i covid-19 är bristfällig. Det konstaterar Svenska Covidföreningen efter att ha läst en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Program från TV4