"Sjuksköterskor står i ett inferno" - sångerskan startar insamling

Sveriges sjuksköterskor går på knäna under den pågående coronapandemin. För att hylla deras insatser har författaren Louise Boije af Gennäs startat en insamling. Hon gästar oss tillsammans med Oili Dahl från Svensk sjuksköterskeförening och berättar mer om initiativet.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.