Början på sidans innehåll

Paus i Brexitförhandlingarna efter oenigheter

2020-12-05 • 25 sek

Brexitförhandlingarna om vilka villkor som ska gälla från den 1 januari, pausas. Parterna meddelar att det fortfarande råder betydande meningsskiljaktigheter, bland annat om handel, fiske och andra samarbeten över Engelska kanalen.