Sveriges koldioxidutsläpp har minskat under pandemin

Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med tio procent under hela 2020 till följd av coronapandemin, enligt forskningsprojektet Global Carbon Project.