Smittskyddsläkaren i Stockholm: Rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm rekommenderar att kommunerna i Stockholms län övergår till distansundervisning för högstadieeleverna från och med måndag. Ett bra beslut, säger överläkare Johan Styrud vid Danderyds sjukhus.