Eu skärper klimatmålen efter tuffa förhandlingar

EU:s 27 medlemsländer har enats om ett nytt klimatmål. Utsläppen av växthusgaser ska minska med åtminstone 55 procent till år 2030 istället för 40 procent som gäller idag.