Smittskyddsläkare: Stäng Stockholms högstadier

Smittspridningen i Stockholm gör att regionens smittskyddsläkare nu starkt rekommenderar att alla högstadieskolor stänger och går över till distansundervisning från och med måndag.