Järnbalk från Slussenbygget föll mot tunnelbanan

En järnbalk rasade ner från Slussenbygget under morgonen. Det är risk för trängsel på tunnelbanetågen som har börjat köra igen efter stoppet, säger Claes Keisu, pressansvarig vid SL.