Början på sidans innehåll

Kraftig ökning av virus i Göteborgs avloppsvatten

2020-12-17 • 28 sek

Mängden coronavirus i Göteborgs avloppsvatten har på en vecka ökat markant. Virusförekomsten i avloppsvattnet är nu 60 gånger över toppnoteringen i våras. Det har tidigare visat sig att det finns ett direkt samband mellan höga virushalter i avloppsvattnet och en ökad belastning på sjukvården.