Storstadsregioner vill ge vaccin till vårdpersonal före äldre

Region Skåne är först i landet med att gå emot Folkhälsomyndighetens vaccin-ordning och ska börja vaccinera sjukvårdspersonal innan vaccineringen avslutats i hemtjänst och äldreomsorg. Och Vårdförbundet välkomnar beslutet.

Program från TV4