Fortsatt vårdvädjan om respekt för smittoråden

Läget i covidvården är fortsatt allvarligt i flera regioner och i dag vädjade både Skåne och Västra Götaland återigen till sin befolkningar om att följa smittskyddsrekommendationerna. Samtidigt som akutvårdspersonalen gläds åt att de nu börjar vaccineras kan vaccinationen i sig innebära ytterligare ett slag mot bemanningen.

Program från TV4