Friends: Rasism kan påverka barnets skolresultat

Under hösten har antalet elever som rapporterat att de utsätts för rasism i skolan ökat, enligt organisationen Friends. Att utsättas för rasism från ung ålder kan få stora konsekvenser och påverka resultaten i skolan negativt.

"Det är väldigt vanligt att man börjar tänka att det är en själv det är fel på", säger Patrick Konde, sakkunnig inom Friends. Att hela tiden vara på sin vakt, kan påverka de kognitiva funktionerna och i slutändan även skolresultatet.