Vänsterpartiet kräver tydligare redovisning av hur bankerna lånar ut

Vänsterpartiet kräver nu att bankerna tydligare redovisar för kunderna om pengar lånas ut till kolkraft och annan fossil-industri.