Experten: "Typexempel på korruption" – men inte olagligt

Är det olagligt eller bara olämpligt? Avslöjanden om hur chefer i kommuner och regioner vaccinerats i strid med Folkhälsomyndighetens prioritering av sjuka och äldre har väckt frågor.

Institutet mot mutor menar att det som sker är typexempel på korruption.

Program från TV4