Italien väljer strategiska grupper i vaccineringen

Vi har bara några månader på oss att vaccinera befolkningen, innan mutationerna kan göra de nuvarande vaccinen overksamma. Så resonerar de italienska myndigheterna, som snabbar på nästa fas i vaccineringen. Sjukvårdspersonal och äldreboenden har redan fått sina sprutor, och nu är det dags för nya grupper.