Skolor rekommenderas ha distansundervisning efter sportlovet

Alla högstadie- och gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen bör införa distansundervisning från och med måndagen.

Den rekommendationen kom från smittskyddsenheten i Västra Götaland på söndagskvällen. Anledningen är risken för ökad smittspridning efter rapporter om smittspridning på fjällorterna, samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i Region Gävleborg.

Program från TV4