Rika köper egen syrgas i Irak

Även i Irak har befolkningen köat för att få tag på egen syrgas. Men framförallt för att många inte litar på den statliga sjukvården och föredrar att köpa egna syrgasmaskiner och respiratorer. – En möjlighet som förstås bara rika har.

Program från TV4