Så vill V, KD, M och SD förbättra för äldreomsorgens personal

Oppositionen pressar återigen regeringen genom den oheliga alliansen V, KD och M som kräver mer pengar till äldreomsorgen redan i år. Målet är att förvandla timanställningar till fasta jobb och öka den medicinska kompetensen. Även Sverigedemokraterna säger ja och därmed kan förslaget gå igenom riksdan.