Början på sidans innehåll

Höjd bonus för miljövänliga bilar

2021-02-25 • 20 sek

Bonusen för bilar utan koldioxidutsläpp höjs från 60 000 till 70 000 kronor från och med 1 april. Dessutom sänks gränsen för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut, från dagens 70 gram per kilometer till 60 gram.