Socialstyrelsen välkomnar den nya metoden

Socialstyrelsen välkomnar den metod som Jönköpings län inför för att tidigare fånga upp riskpatienter med covid-19, och hoppas att fler tar efter. Myndigheten öppnar också för att hjälpa till, om regionernas resurser inte räcker, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef.