Snöoväder efter vårvärme - ”Rejält bakslag”

Bilder från bland annat Skåne visar hur kylan och snön tog ett nytt grepp om landet i dag och sköt upp våren något.