EU utreder Astras vaccinbiverkningar

Vaccinchefen för Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA), Marco Cavaleri anser att det finns en koppling mellan Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och de blodproppar som på flera håll rapporterats som biverkning.

Cavaleri kan dock inte säga vad som orsakar den mycket ovanliga men allvarliga biverkningen.

EMA avråder inte länder från att använda vaccinet.