Skåne går mot strömmen – färre smittade i covid-19

Region Skåne har noterat färre smittade av covid-19 de senaste två veckorna. Minskningen av antalet fall är som störst bland barn och unga upp till 19 år. 489 smittade per dag den senaste veckan, är region Skånes senaste siffror.