Kajsa Ekis Ekman om synen på könsrollerna: ”Det oroar mig”

Vår syn på kön och könsrollerna är frågor som vi tycker är viktiga och som vi också ofta belyst här i programmet. Våren 2019 gjorde vi en hel temavecka om Könsdysfori. Vår syn på kön håller tveklöst på att förändras, frågan är varför och vad förändringen ska leda till. Kajsa Ekis Ekman har skrivit debattboken "Om könets existens - Tankar om den nya synen på kön".